12. Didakovi dani 8. – 11. listopada 2015.

29. rujna 2015.

Najava – 12. Didakovi dani 8. – 11. listopada 2015.

Paoča – Gradnići – Mostar – Međugorje

Didakovi dani – facebook